НАПОМЕНА:

Имателите на корисничко право врз земјоделското земјиште во државна сопственост се превземени од Агенцијата за катастар на недвижности. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се оградува од евентуални недоследности во истите.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
expand Регион : БЕРОВО ‎(437)
expand Регион : БИТОЛА ‎(34499)
expand Регион : ВАЛАНДОВО ‎(541)
expand Регион : ВЕЛЕС ‎(848)
expand Регион : ВИНИЦА ‎(349)
expand Регион : ГЕВГЕЛИЈА ‎(528)
expand Регион : ГОСТИВАР ‎(638)
expand Регион : ДЕБАР ‎(320)
expand Регион : ДЕЛЧЕВО ‎(118)
expand Регион : ДЕМИРХИСАР ‎(783)
expand Регион : КАВАДАРЦИ ‎(1009)
expand Регион : КИЧЕВО ‎(748)
expand Регион : КОЧАНИ ‎(596)
expand Регион : КРАТОВО ‎(774)
expand Регион : КРИВА ПАЛАНКА ‎(920)
expand Регион : КРУШЕВО ‎(184)
expand Регион : КУМАНОВО ‎(2804)
expand Регион : МАКЕДОНСКИ БРОД ‎(208)
expand Регион : НЕГОТИНО ‎(1369)
expand Регион : ОХРИД ‎(18883)
expand Регион : ПРИЛЕП ‎(13799)
expand Регион : ПРОБИШТИП ‎(731)
expand Регион : РАДОВИШ ‎(2045)
expand Регион : РЕСЕН ‎(5250)
expand Регион : СВЕТИ НИКОЛЕ ‎(211)
expand Регион : СКОПЈЕ ‎(7745)
expand Регион : СТРУГА ‎(279)
expand Регион : СТРУМИЦА ‎(52)
expand Регион : ТЕТОВО ‎(972)
expand Регион : ШТИП ‎(2711)