НАПОМЕНА:

Податоците за степенот на изложеност на земјоделското земјиште во државна сопственост се превземени од Агенцијата за катастар на недвижности. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се оградува од евентуални недоследности во истите.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
expand Регион : БЕРОВО ‎(386)
expand Регион : БИТОЛА ‎(103)
expand Регион : ВАЛАНДОВО ‎(466)
expand Регион : ВЕЛЕС ‎(1082)
expand Регион : ГЕВГЕЛИЈА ‎(312)
expand Регион : ГОСТИВАР ‎(440)
expand Регион : ДЕБАР ‎(2)
expand Регион : ДЕМИРХИСАР ‎(5)
expand Регион : КАВАДАРЦИ ‎(484)
expand Регион : КИЧЕВО ‎(266)
expand Регион : КОЧАНИ ‎(1)
expand Регион : КРАТОВО ‎(13)
expand Регион : КРИВА ПАЛАНКА ‎(53)
expand Регион : КУМАНОВО ‎(374)
expand Регион : МАКЕДОНСКИ БРОД ‎(177)
expand Регион : ОХРИД ‎(1062)
expand Регион : ПРИЛЕП ‎(1467)
expand Регион : РАДОВИШ ‎(539)
expand Регион : РЕСЕН ‎(14)
expand Регион : СВЕТИ НИКОЛЕ ‎(115)
expand Регион : СКОПЈЕ ‎(1233)
expand Регион : СТРУГА ‎(142)
expand Регион : СТРУМИЦА ‎(1378)
expand Регион : ТЕТОВО ‎(237)
expand Регион : ШТИП ‎(339)